SZARVASI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Cím: 5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.
Tel.: +36/66 312-566, +36/20 959-7464
E-mail: csaladgondozok@szarvasnet.hu,
Weboldal: www.csaladsegitoszarvas.hu

EFOP-3.2.9-16-2016-00022 számú „A Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című pályázat

Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé a család- és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó szolgáltatók vagy az általuk létrehozott konzorciumok számára, az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás szakmai tartalmának, a fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásának megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítását, annak érdekében, hogy a köznevelésből sikeresen kikerülő gyermekek legyenek felvértezve a boldogulásukhoz szükséges képességekkel. A cél elérését a Kormány család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó szolgáltatók vagy az általuk létrehozott konzorciumainak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ EFOP-3.2.9-16-2016-00022 azonosítószámmal „A Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” címmel pályázatot nyújtott be 2016. október 24-én.

A társadalmi változások az utóbbi években nagyon sok olyan típusú problémát hoztak a felszínre, amelyek a gyermekek első közösségbe kerülésük során is felszínre törnek. Ilyen pl. az óvodáskorban az együttélés, a társas érintkezés szabályait kevéssé ismerő gyermekek számának megugrása, a hiperaktív és pszichés problémákkal küzdő gyermekek beilleszkedési zavarai, az agresszió megjelenése már kiskorban. Az óvodapedagógusok országos átlagot tekintve (KSH, 2014) csoportonként 22 gyermekkel foglalkoznak, ami ideális adatnak tűnik ahhoz, hogy a kicsik megfelelő szakmai ellátásban részesülhessenek. Ám a problémás gyermekek számának váratlan és drasztikus emelkedése felkészületlenül érte őket. Az iskolákban már korábban érzékelték a pedagógusok a negatív tendenciák emelkedését, de az elmúlt 1-2 évben érezhetően letolódott a fiatalabb korosztályra is az olyan típusú problémák megjelenése, ami korábban nem fordult elő. Az óvodapedagógusok nehezen kezelik ezeket az eseteket, különösen akkor, amikor a problémás gyermekek szülei elutasítóak, nem hajlandók együttműködni az intézménnyel a mindenki számára elfogadható megoldáson. Ezek hátterében a szakemberek által jól ismert tényezők állnak: a nagycsaládok szétesése, a klasszikus családmodell megszűnése, illetve a hagyományos családi funkciók megváltozása, diszfunkcionális családok számának emelkedése. Sok esetben hiányoznak a szülők nevelési-gondozási mintái, készségei, kommunikációs-konfliktuskezelő modelljei.

A nevelési-gondozási problémák esetén a gyermekkel és a családdal a közöttük lévő konfliktus helyzet felismeréséig az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység keretein belül foglalkozni kell, valamint szükség esetén továbbirányítani az adekvát szolgáltatás felé. A gyermekkel, valamint a gyermek és a családdal folytatott preventív tevékenységek ellátásához az óvodákban és az iskolákban a szakembereknek, pedagógusoknak erre sem elegendő idejük, sem megfelelő szakmai kompetenciájuk nincsen, hiszen ez a feladat túlmutat szakmai munkakörükön. A köznevelési intézményekben az óvodai és iskolai segítés, mint professzionális szociális, gyermekjóléti szolgáltatás megjelenése ezt a helyzetet orvosolja. A szociális munkás napi szintű jelenléte, tevékenysége a hangsúlyt a prevencióra helyezi, segít a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésében, kompetenciát fejleszt, közvetít a gyermek és szülő, a gyermek és tanár, a szülő és tanár közti konfliktusok rendezésében, kapcsolatot épít és tart a társintézményekkel. A szociális szakember bevonása a problémás helyzetek felismerésében és megoldásában kiegyensúlyozottá teheti a köznevelési intézmény belső életét, segíti a gyermekek szocializációját, és javíthatja az iskolai teljesítményüket is.

A projekt átfogó célja az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának, a fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásával. A pályázat szándéka az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység eszköztárának kialakítása, adaptálása, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység kialakításának programja az adott intézményen belül felmerült problémáknak, a helyi viszonyoknak megfelelően. A program magában foglalja a szolgáltatás nyújtásának megtervezését, szervezését, a tevékenység kialakítását adott intézményre vonatkoztatva, ideértve a szolgáltatást nyújtó szakemberek biztosítását. Cél a köznevelési intézmények, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatások közös eljárásrendjének kialakítása.

Pályázatban résztvevő intézmények:

Óvodák:
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Békésszentandrás)
Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda (Szarvas)
Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, Bölcsőde (Szarvas)
Szlovák Általános Iskola Óvoda és Diákotthon (Szarvas)
Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje (Szarvas)
Hársliget Óvoda (Csabacsűd)
Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde (Kondoros)

Iskolák:
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Békésszentandrás)
Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda (Szarvas)
Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, Bölcsőde (Szarvas)
Szlovák Általános Iskola Óvoda és Diákotthon (Szarvas)
Fő Téri Általános Iskola (Szarvas)
Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium
Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola (Csabacsűd)
Vajda Péter Evangélikus Gimnázium (Szarvas)
Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Szarvas)

A pályázat időintervalluma: 2017. év július hó 01. nap – 2018. év december hó 31. nap

A pályázaton elnyert összeg: 40 millió Ft